Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Tútorská pomoc

Podpora štúdia

Študijní poradcovia (tútori):

Poradca pre 1.ročník Bc. štúdia: Mgr. Patrícia Kotlebová, PhD.
Poradca pre 2. a 3. ročník Bc. štúdia: PaedDr. Peter Bojo, PD.
Poradca pre celé Mgr. štúdium: PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.
Poradca pre dobiehajúce štúdium a ERASMUS+ a pre zahraničných študentov študujúcich na katedre:  Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.

Poradca pre externé štúdium: PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Koordinátori:

Koordinátorka externého štúdia: PaedDr. Martina Šipošová, PhD. 
Koordinátor rigorózneho konania: PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Koordinátor rozširujúceho štúdia: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.