Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tútorská pomoc

1. ročník Bc., ERASMUS+, dobiehajúce štúdium

Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent vysokej školy, univerzity
S-348
+421 2 9015 9429
Konzultácie počas skúškového obdobia po dohode emailom.

2.-3. ročník Bc.

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
odborný asistent
S-349
Pondelok12:00 – 14:00
Piatok10:30 – 12:30
+421 2 9015 9230

Mgr. Štúdium + Externé štúdium

doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit. a didakt.,
docent
S-350
Utorok12:30 – 13:30
Utorok13:30 – 15:00
Streda12:00 – 13:30
+421 2 9015 9242
KH v utorok od 12:30 sú tútorské e Mgr. štúdium (podľa dohody)