Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Študentská vedecká konferencia

Ďakujeme všetkým študentom a študentkám Katedry psychológie a patopsychológie za účasť na 6. ročníku študentskej vedeckej konferencie záverečných prác. Šiesty ročník sa konal 19. mája 2021. Tešíme sa na Vašu účasť na 7. ročníku.
Zborník z konferencie bude k dispozícii koncom roku 2021.

6. ročník (2020/21)

Šiesty ročník vedeckej konferencie a prezentácie záverečných (bakalárskych a magisterských) prác študentov a študentiek Katedry psychológie a patopsychológie sa bude konať 19. mája 2021 online v prostredí Teams (bližšie informácie nájdete aj v letáku).

Kto sa môže prihlásiť a prezentovať?
Každý študent/študentka, ktorý/á v tomto akademickom roku bude obhajovať svoju záverečnú (bakalársku alebo diplomovú) prácu na Katedre psychológie a patopsychológie.

Ako sa možno prihlásiť?
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára.

Ako má vyzerať prezentácia?
Prezentáciu si treba pripraviť v powerpointe na cca 10-15 minút + 5 minút diskusie.

Ako to bude prebiehať?
Tento rok sa konferencia presúva do online prostredia. Prezentovanie príspevkov aj diskusia prebehnú v prostredí MS Teams. Pozvánku s kódom na pripojenie do tímu konferencie dostanú všetci študenti a študentky katedry do svojich fakultných mailových schránok.

Aký bude program?
Program konferencie nájdete v knihe abstraktov.

Kde budú príspevky publikované?
Príspevky budú publikované v online zborníku.

Kto sa môže konferencie zúčastniť ako pasívny poslucháč/poslucháčka?
Pozývame srdečne všetkých študentov a študentky Katedry psychológie a patopsychológie. Vstup je zdarma a registrácia nie je potrebná.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. a všetci školitelia a školiteľky záverečných prác.

Tešíme sa na Vašu účasť.

5. ročník (2019/20)

Piaty ročník vedeckej konferencie a prezentácie záverečných (bakalárskych a magisterských) prác študentov a študentiek Katedry psychológie a patopsychológie sa bude konať v 26. 5. 2020 online formou v prostredí Teams.

Kto sa môže prihlásiť a prezentovať?
Každý študent/študentka, ktorý/á v tomto akademickom roku bude obhajovať svoju záverečnú (bakalársku alebo diplomovú) prácu na Katedre psychológie a patopsychológie.

Ako sa možno prihlásiť?
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára.

Ako má vyzerať prezentácia?
Prezentáciu si treba pripraviť v powerpointe na cca 10-15 minút + 5 minút diskusie.

Ako to bude prebiehať?
Tento rok sa konferencia presúva do online prostredia. Prezentovanie príspevkov aj diskusia prebehnú v prostredí MS Teams. Pozvánku dostanú všetci študenti a študentky katedry do svojich fakultných mailových schránok.

Aký bude program?
Program konferencie nájdete v knihe abstraktov.

Kde budú príspevky publikované?
Príspevky nájdete v online zborníku.

Kto sa môže konferencie zúčastniť ako pasívny poslucháč/poslucháčka?
Pozývame srdečne všetkých študentov a študentky Katedry psychológie a patopsychológie. Vstup je zdarma a registrácia nie je potrebná.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. a všetci školitelia a školiteľky záverečných prác.

Tešíme sa na Vašu účasť.

4. ročník (2018/19)

Štvrtý ročník vedeckej konferencie a prezentácie záverečných (bakalárskych a magisterských) prác študentov a študentiek Katedry psychológie a patopsychológie sa konal 17. 5. 2019.

Kto sa môže prihlásiť a prezentovať?
Každý študent/študentka, ktorý/á v tomto akademickom roku bude obhajovať svoju záverečnú (bakalársku alebo diplomovú) prácu na Katedre psychológie a patopsychológie.

Ako sa možno prihlásiť?
Prihlásiť sa môžete do 12. 5. 2019 prostredníctvom online formulára.

Aký bude program?
Stiahnite si program a knihu abstraktov.

Ako má vyzerať prezentácia?
Prezentáciu si treba pripraviť v powerpointe na cca 10-15 minút + 5 minút diskusie.

Kde budú príspevky publikované?
Príspevky sú publikované v zborníku.

Kto sa môže konferencie zúčastniť ako pasívny poslucháč/poslucháčka?
Pozývame srdečne všetkých študentov a študentky Katedry psychológie a patopsychológie. Vstup je zdarma a registrácia nie je potrebná.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. a všetci školitelia a školiteľky záverečných prác.

Tešíme sa na Vašu účasť.

3. ročník (2017/18)

Tretí ročník vedeckej konferencie a prezentácie záverečných (bakalárskych a magisterských) prác študentov a študentiek Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK sa konal 18. mája 2018 od 11.00 hod. v miestnosti Š60.

Kto sa môže prihlásiť a prezentovať?
Každý študent/študentka, ktorý v tomto akademickom roku bude obhajovať svoju záverečnú (bakalársku alebo diplomovú) prácu na Katedre psychológie a patopsychológie.

Ako sa možno prihlásiť?
Prihlasovanie prebieha do 13. 5. 2018 prostredníctvom online formulára.

Aký bude program?
Program a kniha abstraktov (aktualizované 16. 5. 2018).

Ako má vyzerať prezentácia?
Prezentáciu si treba pripraviť v powerpointe na cca 10-15 minút + 5 minút diskusie.

Kde budú príspevky publikované?
Z prezentovaných príspevkov bol vydaný online zborník príspevkov.

Kto sa môže konferencie zúčastniť ako pasívny poslucháč/poslucháčka?
Pozývame srdečne všetkých študentov a študentky Katedry psychológie a patopsychológie. Vstup je zdarma a registrácia nie je potrebná.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. a všetci školitelia a školiteľky záverečných prác.

Ďakujeme za Vašu účasť.

2. ročník (2016/17)

Druhý ročník vedeckej konferencie a prezentácie záverečných (bakalárskych a magisterských) prác študentov a študentiek v študijnom programe učiteľstvo psychológie sa konal v stredu 31. 5. 2017 od 9.00 hod. v Š60.

Kto sa môže prihlásiť a prezentovať?
Každý študent/študentka, ktorý v tomto akademickom roku bude obhajovať svoju záverečnú (bakalársku alebo diplomovú) prácu na Katedre psychológie a patopsychológie.

Ako sa možno prihlásiť?
Prihlášku s Vašimi údajmi (meno, študijná kombinácia, meno školiteľa, názov práce, abstrakt a kľúčové slová) pošlite do 21. 5. 2017.

Ako má vyzerať prezentácia?
Prezentáciu si treba pripraviť v powerpointe na cca 10-15 minút + 5 minút diskusie.

Kde budú príspevky publikované?
Z prezentovaných príspevkov bude vydaný online zborník príspevkov

Kto sa môže konferencie zúčastniť ako pasívny poslucháč/poslucháčka?
Pozývame srdečne všetkých študentov a študentky Katedry psychológie a patopsychológie. Vstup je zdarma a registrácia nie je potrebná.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. a všetci školitelia a školiteľky záverečných prác.

Tešíme sa na Vašu účasť.

1. ročník (2015/16)

Prvý ročník vedeckej konferencie a prezentácie záverečných (bakalárskych a magisterských) prác študentov a študentiek v študijnom programe učiteľstvo psychológie sa uskutočnil 11. 5. 2016 pri príležitosti 70. výročia vzniku Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kto sa môže prihlásiť a prezentovať?

Každý študent/študentka, ktorý v tomto akademickom roku bude obhajovať svoju záverečnú (bakalársku alebo diplomovú) prácu na Katedre psychológie a patopsychológie.

Ako sa možno prihlásiť?
E-mail s prihlasovacími údajmi (meno, študijná kombinácia, meno školiteľa, názov práce, abstrakt a kľúčové slová) pošlite do 30. 4. 2016 dr. Jursovej Zacharovej.

Ako má vyzerať prezentácia?
Prezentáciu si treba pripraviť v powerpointe v rozsahu cca 10 minút + 5 minút diskusie.

Ako má vyzerať prihlásený príspevok?
Príspevok treba spracovať podľa tohto vzoru v rozsahu cca 6 strán.

Kde budú príspevky publikované?
Z prezentovaných príspevkov bude vydaný online zborník abstraktov. 

Kto sa môže konferencie zúčastniť ako pasívny poslucháč?
Pozývame srdečne všetkých študentov a študentky Katedry psychológie a patopsychológie. Vstup je zdarma a registrácia nie je potrebná.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. a všetci školitelia a školiteľky záverečných prác.

Ďakujeme Vám za Vašu účasť.