Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Psychologická poradňa

Členovia Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK poskytujú psychologickú poradenskú činnosť a služby kariérneho poradenstva a podpory osobného kariérneho vývinu pre študentov a študentky všetkých odborov PdF UK.

Študenti a študentky s problémami osobného i odborno-psychologického charakteru si môžu dohodnúť prostredníctvom e-mailu individuálne stretnutie. 

Vedúci poradne: PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

Sídlo: Katedra psychológie a patopsychológie, Moskovská 3 

Kontakt: schunova(at)uniba.sk; tel.: +421 2 9015 9105  

 

Oznam pre študentov a študentky, ktorí sa rozhodnú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rámci utečeneckej krízy 

Milé študentky a milí študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť psychologickú pomoc, podporu a poradenstvo v rámci dobrovoľníctva pre utečeneckú krízu. V prípade záujmu a otázok kontaktujte: basaliukov(at)fedu.uniba.sk; schunova(at)fedu.uniba.sk