Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Psychologická poradňa

Psychologické poradenstvo pre študentov a študentky Pedagogickej fakulty UK poskytuje PhDr. Viera Andreánska, CSc.

V prípade záujmu sa môžete objednať mailom (andreanskafedu.uniba.sk) alebo telefonicky, príp. osobne v čase konzultačných hodín.