Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Konzultačné hodiny v LS 2020/21 (počas trvania dištančnej výučby budú KH v MS Teams)

Meno Miest. KH1 KH2 Tútorské KH
Andreánska Viera M 410 pon 9.00-11.00 štv 9.30-11.30  
Basaliukov Viacheslav M 412 str 16.00-18.00 štv 14.30-15.30  
Brozmanová Elena M 408 pon 14.00-15.00    
Brunclíková Zuzana M 410 uto 12.00-15.00 štv 10.30-11.30  
Cabanová Katarína M 411 pon 13.00-15.00 str 12.00-14.00  
Fábik Dušan M 416 pon 11.00-13.00 pia 14.00-16.00 pia 16.00-17.00
Glasová Mária M 418 pon 13.30-15.00 uto 14.30-16.00  
Groma Marian M 415 pon 13.30-15.00 uto 11.30-14.00  
Hacaj Michal M 409 pon 14.00-15.00    
Hamranová Anežka M 414 štv 11.00-13.00    
  R 119 pon 11.00-13.00    
Harvanová Silvia M 416 štv 15.30-17.00 pia 14.00-15.30 štv 17.00-18.00
Jursová Zacharová Zlatica M 408 pon 13.30-16.30 štv 16.00-17.00  
Lemešová Miroslava M 412 uto 9.30-11.45 štv 12.00-12.45 štv. 12.45-13.30
Petrík Juraj M 410 str 10.45-12.15 štv 12.15-13.45  
Poliaková Eva M 414 uto 11.00-12.30    
Sokolová Lenka M 408 str 8.00-10.00 str 10.00-12.00 str 12.00-13.00
Šramová Blandína M 414 pon 15.00-16.00    
Vancu Eva M 410 MD MD MD