Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Konzultačné hodiny vyučujúcich platné od 17. 2. 2020.

Meno Miest. KH1 KH2 Tútorské KH
Andreánska Viera M 410      
Basaliukov Viacheslav M 412      
Brozmanová Elena M 408      
Brunclíková Zuzana M 410      
Cabanová Katarína M 411      
Fábik Dušan M 416      
Glasová Mária M 418      
Groma Marian M 415      
Hacaj Michal M 410      
Hamranová Anežka M 414      
  R 119      
Harvanová Silvia M 416      
Jursová Zacharová Zlatica M 408      
Lemešová Miroslava M 412      
Poliaková Eva M 414      
Sokolová Lenka M 408      
Šramová Blandína M 414      
Vancu Eva M 410