Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Tútorka externého štúdia: PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.

Koordinátorka externého štúdia KPP: Anastázia Jucková

Koordinátorka externého štúdia pre VUZ: Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

Bakalárske štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna a platná verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2019/20 je dostupná v systéme AIS2 od 1. 9. 2019. Prístup do systému AIS2 je aktívny po zápise. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútorky.

Všeobecný učiteľský základ (VUZ):

zápisný hárok 

rozvrh všeobecného učiteľského základu pre učiteľské štúdium v externej forme

Rozvrh na zimný semester

Magisterské štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna a platná verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2019/20 je dostupná v systéme AIS2 od 1. 9. 2019. Prístup do systému AIS2 je aktívny po zápise. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútorky.

Všeobecný učiteľský základ (VUZ):

zápisný hárok 

rozvrh všeobecného učiteľského základu pre učiteľské štúdium v externej forme

Rozvrh na zimný semester

POZOR: Zmena 12.10. bude predmet s doc. Gromom v Š52.

Bakalárske štúdium psychologického a kariérového poradenstva

Aktuálna a platná verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2019/20 je dostupná v systéme AIS2 od 1. 9. 2019. Prístup do systému AIS2 je aktívny po zápise. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútorky.

Rozvrh na zimný semester 

POZOR: Zmena miestností:

12.10. Modelovanie por. procesu Š52
19.10. Základy psychoterapie + Kazuistický seminár Š62
26.10. Metodika písania odb. textu Š54
16.11. Filozofické koncepcie človeka + Úvod do práv. sys. Š62
23.11. Metodika vedenia SPV + Odborná prax Š62
7.12. Etika v poradenskom procese + Špeciálna pedagogika