Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Tútori a tútorky externého štúdia: 

bc. a mgr. učiteľstvo psychológie v kombinácii:

bc. psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím:

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. (lemesova(at)fedu.uniba.sk)

 

Koordinátorka externého štúdia KPP: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

Koordinátorka externého štúdia pre VUZ: Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.

 

Rozvrh hodín a predmetov pre VUZ 2021/2022 Bakalárske a magisterské štúdium

Bakalárske štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2021/22 bude dostupná v systéme AIS2. Prístup do systému AIS2 je aktívny podľa pokynov študijného oddelenia. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútora/tútorky.

Upozorňujeme študentov a študentky externej formy štúdia, aby sledovali fakultné mailové schránky, kam im študijné oddelenie aj tútori a tútorky zasielajú aktuálne informácie.

Magisterské štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2021/22 je dostupná v systéme AIS2. Prístup do systému AIS2 je aktívny podľa pokynov študijného oddelenia. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútora/tútorky.

Upozorňujeme študentov a študentky externej formy štúdia, aby sledovali fakultné mailové schránky, kam im študijné oddelenie aj tútori a tútorky zasielajú aktuálne informácie. (Bude doplnený aktuálny rozvrh)

Rozvrh na zimný semester (Bude doplnený aktuálny rozvrh)

Rozvrh na letný semester (Bude doplnený aktuálny rozvrh)

OZNAM: Výučba v LS 2021/22 bude prebiehať dištančnou formou.

Tútorka: Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

Spoločná e-mailová adresa pre všetky ročníky: magistri.uc.psy.ext@fedu.uniba.sk 

Bakalárske štúdium psychologického a kariérového poradenstva

Aktuálna verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2021/22 je dostupná v systéme AIS2. Prístup do systému AIS2 je aktívny podľa pokynov študijného oddelenia. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútora/tútorky.

Upozorňujeme študentov a študentky externej formy štúdia, aby sledovali fakultné mailové schránky, kam im študijné oddelenie aj tútori a tútorky zasielajú aktuálne informácie.

Rozvrh na zimný semester (Bude doplnený aktuálny rozvrh)

Rozvrh na letný semester (Bude doplnený aktuálny rozvrh)

OZNAM: Výučba v LS 2021/22 bude prebiehať dištančnou formou.

Tútorka: Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

Ročníkové e-mailové adresy:

  1. ročník: pskpo.e.2020live.uniba.sk 
  2. ročník: pskpo.e.2019live.uniba.sk 
  3. ročník: pskpo.e.2018live.uniba.sk 
  4. ročník: pskpo.e.2017live.uniba.sk