Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Tútorka externého štúdia: PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.

Koordinátorka externého štúdia KPP: Anastázia Jucková

Koordinátorka externého štúdia pre VUZ: Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

Bakalárske štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna a platná verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2019/20 je dostupná v systéme AIS2 od 1. 9. 2019. Prístup do systému AIS2 je aktívny po zápise. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútorky.

Všeobecný učiteľský základ (VUZ):

zápisný hárok 

rozvrh všeobecného učiteľského základu pre učiteľské štúdium v externej forme -ZS

Rozvrh na zimný semester

Rozvrh na letný semester

rozvrh všeobecného učiteľského základu pre učiteľské štúdium externej forme - LS

Magisterské štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna a platná verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2019/20 je dostupná v systéme AIS2 od 1. 9. 2019. Prístup do systému AIS2 je aktívny po zápise. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútorky.

Všeobecný učiteľský základ (VUZ):

zápisný hárok 

rozvrh všeobecného učiteľského základu pre učiteľské štúdium v externej forme - ZS

Rozvrh na zimný semester

Rozvrh na letný semester

rozvrh všeobecného učiteľského základu pre učiteľské štúdium externej forme - LS

Bakalárske štúdium psychologického a kariérového poradenstva

Aktuálna a platná verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2019/20 je dostupná v systéme AIS2 od 1. 9. 2019. Prístup do systému AIS2 je aktívny po zápise. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútorky.

Rozvrh na zimný semester 

Rozvrh na letný semester