Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Tútori a tútorky externého štúdia: 

bc. a mgr. učiteľstvo psychológie v kombinácii:

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. (lemesova(at)fedu.uniba.sk)

 

bc. psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím:

Mgr. Silvia Harvanová, PhD. (harvanova(at)fedu.uniba.sk)

Koordinátorka externého štúdia KPP: Anastázia Jucková

Koordinátorka externého štúdia pre VUZ: Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

Bakalárske štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2021/22 bude dostupná v systéme AIS2. Prístup do systému AIS2 je aktívny podľa pokynov študijného oddelenia. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútora/tútorky.

Upozorňujeme študentov a študentky externej formy štúdia, aby sledovali fakultné mailové schránky, kam im študijné oddelenie aj tútori a tútorky zasielajú aktuálne informácie.

Magisterské štúdium učiteľstva psychológie

Aktuálna verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2020/21 je dostupná v systéme AIS2. Prístup do systému AIS2 je aktívny podľa pokynov študijného oddelenia. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútora/tútorky.

Upozorňujeme študentov a študentky externej formy štúdia, aby sledovali fakultné mailové schránky, kam im študijné oddelenie aj tútori a tútorky zasielajú aktuálne informácie.

Rozvrh na zimný semester

Rozvrh na letný semester

OZNAM: Výučba v LS 2020/21 bude prebiehať dištančnou formou.

Tútorka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Spoločná e-mailová adresa pre všetky ročníky: magistri.uc.psy.ext@fedu.uniba.sk 

Bakalárske štúdium psychologického a kariérového poradenstva

Aktuálna verzia rozvrhu pre externé štúdium na AR 2020/21 je dostupná v systéme AIS2. Prístup do systému AIS2 je aktívny podľa pokynov študijného oddelenia. Študent/ka je povinný/á zapísať sa na rozvrh v systéme AIS2 na základe usmernenia tútora/tútorky.

Upozorňujeme študentov a študentky externej formy štúdia, aby sledovali fakultné mailové schránky, kam im študijné oddelenie aj tútori a tútorky zasielajú aktuálne informácie.

Rozvrh na zimný semester

Rozvrh na letný semester

OZNAM: Výučba v LS 2020/21 bude prebiehať dištančnou formou.

Tútorka: Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

Ročníkové e-mailové adresy:

  1. ročník: pskpo.e.2020live.uniba.sk 
  2. ročník: pskpo.e.2019live.uniba.sk 
  3. ročník: pskpo.e.2018live.uniba.sk 
  4. ročník: pskpo.e.2017live.uniba.sk