Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Harmonogram a rozvrh akademického roka 2021/2022 

Harmonogram akademického roka 2021/2022 spolu s ďalšími usmerneniami nájdete na stránkach študijného oddelenia.

Bakalárske záverečné práce v programe Učiteľstvo psychológie v kombinácii pre akademický rok 2021/2022

Vážení študenti, témy na záverečné práce je možné vidieť NA TOMTO ODKAZE