Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Informácie pre externú formu štúdia

Informácie o tútoroch/tútorkách, rozvrhu a organizácií štúdia v externej forme pre AR 2020/2021 nájdete v časti Externé štúdium.

Tútori a tútorky

Informácie o tútoroch a tútorkách jednotlivých ročníkov pre AR 2020/2021 nájdete v časti Študijné poradenstvo.

Harmonogram akademického roka 2020/2021 

Harmonogram akademického roka 2020/2021 spolu s ďalšími usmerneniami nájdete na stránkach študijného oddelenia.

Nový študijný poriadok

Od 1. 9. 2020 je v platnosti nový študijný poriadok

Študentská vedecká konferencia

5. ročník študentskej vedeckej konferencie sa konal online v prostredí MS Teams dňa 26. 5. 2020. Ďakujeme za všetky prezentácie a tešíme sa na ďalší ročník.