Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Harmonogram a rozvrh akademického roka 2021/2022 

Harmonogram akademického roka 2022/2023 spolu s ďalšími usmerneniami nájdete na stránkach študijného oddelenia.

Bakalárske záverečné práce v programe Učiteľstvo psychológie v kombinácii pre akademický rok 2021/2022

Vážení študenti, témy na záverečné práce je možné vidieť NA TOMTO ODKAZE

Oznam pre študentov a študentky, ktorí sa rozhodnú vykonávať dobrovoľnícku činnosť v rámci utečeneckej krízy

Milé študentky a milí študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť psychologickú pomoc, podporu a poradenstvo v rámci dobrovoľníctva pre utečeneckú krízu. V prípade záujmu a otázok kontaktujte: basaliukov(at)fedu.uniba.sk; fabik7(at)fedu.uniba.sk