Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Informácie pre študentov a študentky v externej forme štúdia

Všetky predmety externého štúdia, ktoré sa mali realizovať do termínu 28. 3. 2020 budú nahradené dištančnou formou, t. j. vyučujúci zašlú študentom a študentkám potrebné materiály a úlohy mailom. Len predmet: B-PKPex003/15 – Sociálno-psychologický výcvik I. s dr. Hamranovou bude nahradený novým termínom 17. 4. 2020 od 13:00 hod. do 19:00 hod. v M413. V prípade pokračovania prerušenia prezenčnej výučby budú študenti a študentky o spôsobe výučby informovaní.

Študentská vedecká konferencia

5. ročník študentskej vedeckej konferencie bude presunutá, o novom termíne Vás budeme informovať.

Harmonogram akademického roka 2019/2020 

Všetky dôležité termíny týkajúce sa priebehu semestra, skúškového obdobia, praxí či záverečných prác nájdete v aktuálnom harmonograme akademického roka.