Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Študentská vedecká konferencia

V školskom roku 2020/21 pripravujeme 6. ročník študentskej vedeckej konferencie. Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie a v letáku. Príspevky z minulého ročníka nájdete v zborníku. Tešíme sa na ďalšie stretnutie aj v tomto roku.

Štátne skúšky v jarnom termíne 2020/21

Štátne skúšky sa budú na KPP konať v bc. stupni štúdia 1. a 2. 6. 2021, v mgr. stupni štúdia s obhajobou záverečnej práce 7., 8. a 9. 6. 2021 a v mgr. stupni bez obhajoby záverečnej práce 14. 6. 2021. Presné rozpisy nájdu prihlásení a študenti a študentky v systéme AIS2. Pokyny k dištačnej forme štátnej skúšky sú dostupné na stránke PdF UK.

Harmonogram akademického roka 2020/2021 

Harmonogram akademického roka 2020/2021 spolu s ďalšími usmerneniami nájdete na stránkach študijného oddelenia.