Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra psychológie a patopsychológie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Štátne skúšky

Štátne skúšky v zimnom termíne sa na KPP budú konať v stredu 22. 1. 2020 od 9.00 v miestnosti M413.

Študentská vedecká konferencia

5. ročník študentskej vedeckej konferencie sa bude konať 22. mája 2020. Tešíme sa na všetky zaujímavé príspevky. Viac informácií nájdete na stránke konferencie.

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Upozorňujeme študentov a študentky, že v čase blokovej výučby a v skúškovom období konzultačné hodiny nemusia platiť, odporúčame dohodnúť si konzultácie vopred mailom.
Konzultačné hodiny doc. Glasovej budú do 31.1.2020 v utorok a vo štvrtok od 11.30 do 13.30.
Konzultačné hodiny doc. Sokolovej budú 8. a 15.1. od 9.00 do 13.00 a 17. a 24.1. od 9.00 do 15.00.

Ponuka nového výberového predmetu

Katedra psychológie a patopsychológie v spolupráci so spoločnosťou Maxman Consultants ponúka študentom a študentkám učiteľstva v mgr. stupni nový výberový predmet Vzdelávanie a rozvoj mäkkých zručností. Predmet si môžete zapísať v letnom semestri pod kódom M-PSYde025/19. Viac informácií nájdete v priloženom letáku a v infoliste v AISe. V prípade otázok kontaktujte L. Sokolovú.

Vyhlásenie ŠVOUČ

Pedagogická fakulta vyhlasuje nový ročník študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Viac informácií a dôležité termíny nájdete na stránke OVDŠ. V prípade záujmu kontaktujte dr. E. Vancu.

Harmonogram akademického roka 2019/2020 

Všetky dôležité termíny týkajúce sa priebehu semestra, skúškového obdobia, praxí či záverečných prác nájdete v aktuálnom harmonograme akademického roka.