Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Zahraničné pobyty Erasmus+

Zoznam partnerských univerzít ERASMUS+ pre študentov KRJL:

Francúzsko: 

Université Charles de Gaulle, Lille (FR)

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 

Université des Antilles et de la Guyane, Martinique 

Université Montpellier 2 (Mgr. učiteľstvo FR) 

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (učiteľstvo FR) 

Université de Strasbourg (2 cudzie jazyky min. na úrovni B2) 

Španielsko: 

Universidad de Granada 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad de Valladolid 

Universidad de Almería 

Universidad de Huelva 

Taliansko: 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Padova 

Sapienza, Università di Roma 

Belgicko: 

Université de Liège 

Maďarsko: 

Katolícka univerzita Péter Pázmány, Pilišská Čaba - Budapešť 

Univerzita Lóránda Eötvösa v Budapešti 

Grécko: 

Aristotelova univerzita, Thessaloniki (FR) 

Česká republika: 

Masarykova univerzita, Brno 

Palackého univerzita, Olomouc (FR)