Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

ODBOR: 2.1.32. CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY (jednoodborové štúdium)

Bakalárske štúdium

Francúzsky jazyk a kultúra

  • Študijný program
  • Obhajoba záverečnej práce

Španielsky jazyk a kultúra

  • Študijný program
  • Obhajoba záverečnej práce

Magisterské štúdium

Románske jazyky a kultúry


ODBOR: 1.1.1. UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV (dvojodborové štúdium)

Bakalárske štúdium

Francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

  • Študijný program
  • Obhajoba záverečnej práce

Španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

  • Študijný program
  • Obhajoba záverečnej práce

Magisterské štúdium

Francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

 

Španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii)