Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠTÚDIUM

 

Informácie pre uchádzačov o štúdium na KRJL

Akreditované študijné programy

 

Katedra románskych jazykov a literatúr zabezpečuje výučbu v 2 odboroch bakalárskeho a 2 odboroch magisterského štúdia:

  • Cudzie jazyky a kultúry
  • Učiteľstvo akademických predmetov

Pre študentov bakalárskeho štúdia všetkých odborov ponúkame predmety románskych jazykov pre začiatočníkov:

  • Španielsky jazyk I., II.
  • Francúzsky jazyk I., II.
  • Taliansky jazyk I., II.

Pre absolventov vysokých škôl ponúkame:

  • Rigorózne konanie

ODBOR: 11. FILOLÓGIA

Bakalárske štúdium

Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika

  • Obhajoba záverečnej práce

Magisterské štúdium

Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika

Predmety státnej skúšky:

Bakalárske štúdium

Románske jazyky - dobiehajúci študijný program

  • Obhajoba záverečnej práce

Magisterské štúdium

Románske jazyky - dobiehajúci študijný program

Predmety státnej skúšky:


ODBOR: 38. UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY  (dvojodborové štúdium)

Bakalárske štúdium

Francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

  • Obhajoba záverečnej práce

Španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

  • Obhajoba záverečnej práce

Magisterské štúdium

Francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

Predmety štátnej skúšky:

 

Španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

Predmety štátnej skúšky: