Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

OZNAMY

FRANCÚZŠTINA A ŠPANIELČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV

V ak. roku 2021/22 ponúkame francúzštinu a španielčinu ako výberový predmet pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia na PdF UK:

Zimný semester:

  • PdF.KRoJL/B-ESPde038/16 Praktický španielsky jazyk 1. - pondelok 15:00-16:30
  • PdF.KRoJL/B-FRAde038/16 Praktický francúzsky jazyk 1. - streda 11:00-12:30

 

Letný semester:

  • PdF.KRoJL/B-ESPde039/16 Praktický španielsky jazyk 2. - utorok 14:30-16:00
  • PdF.KRoJL/B-FRAde039/16 Praktický francúzsky jazyk 2. - streda 11:30-13:00

  

V prípade otázok kontaktujte vyučujúce: