Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

OZNAMY

PEDAGOGICKÁ PRAX 2 (A,B) - ZS AR 2019/20

Milí študenti, 

predpraxové stretnutie sa uskutoční dňa 23.10.2019 (streda) o 14:15 hod.  na Šoltésovej 4 v m.č. S-50

Účasť je povinná!

PaedDr. Zuzana Valentovičová, PhD.

KH Mgr. Tóth, PhD.

 

Milí študenti,

v súvislosti s pracovnou cestou do zahraničia nasledujúce štvrtky 17.10., 28.10. a 14.11.2019 nebudú konzultačné hodiny pani doktorky Tóth

V prípade potreby je možné dohodnúť si stretnutie mimo konzultačných hodín. Prosím obráťte sa na ňu emailom.

ŠPANIELČINA PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV UK

ŠPANIELČINA PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV UK

Možnosť zapísať si španielčinu pre začiatočníkov ako výberový predmet 

Na PdF UK sa otvára v akademickom roku 2019/2020 španielsky jazyk pre začiatočníkov: v zimnom semestri B-NJKde058/17 Španielsky jazyk I., s možnosťou pokračovať v letnom semestri: B-NJKde058/17 Španielsky jazyk II. Predmet je vhodný pre všetkých študentov, ktorí by sa chceli zoznámiť s týmto románskym jazykom a osvojiť si jeho základy.

Výučba začína 23. 9. 2019 a v zimnom semestri bude prebiehať v pondelok od 13:30 do 15:00 v miestnosti S-145 (rozvrh v AIS2).

V prípade otázok kontaktujte vyučujúcu na ZS: Mgr. Radana Štrbáková, PhD. strbakova@fedu.uniba.sk

MOBILITA ERASMUS+ DR. MARTA PAZOS ANIDO

Milí kolegovia,

tento týždeň je na našej katedre v rámci učiteľskej mobility Erasumus + Dr. Marta Pazos Anido z Univerzity v Porte. Prednášky bude maťv utorok 16.4.2019  o 9:00 (S-14) a v stredu 17.4.2019 o 11:00 (S-158).