Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

INFORMÁCIE PRE NOVOPRIJATÝCH ŠTUDENTOV

 

Prezentácia na stiahnutie

V prezentácii sa dozviete základné informácie o Katedre románskych jazykov a literatúr a o organizácii štúdia. Nižšie si môžte stiahnuť dôležité dokumenty ako harmonogram štúdia, študijný poriadok a manuály k zápisu predmetov a tvorbe rozvrhu. Pokyny k výberu a zápisu konkretných predmetov na ak. rok 2020/21 najdete v pravej časti stránky. 

 

Odkazy na dôležité dokumenty:

 

Študijný poriadok

Harmonogram štúdia

Manuál na zápis predmetov

Manuál na tvorbu rozvrhu

Prihlásenie do AIS2

AIS2 - FAQ

Potvrdenie o návšteve školy - denné štúdium

Potvrdenie o návšteve školy - externé štúdium

Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného listu

K ďalším tlačivám sa dostanete tadiaľto!