Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Rozvrh hodín 2019/2020 pre 1. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
12. 10. 201908.00 – 14.30Š 28B-SLOex002/16Úvod do štúdia literatúry Mgr. Eva Faithová, PhD.
08. 11. 201913.00 – 16.00Š 28B-SLOex015/16Analýza literárneho textuMgr. Eva Faithová, PhD.
06. 12. 201913.00 – 19.00Š 28B-SLOex001/16Úvod do štúdia jazykaMgr. Mária Dziviaková, PhD.

LS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
28. 02. 202013.00 – 16.00Š 215B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
28. 02. 202016.00 – 17.30Š 215B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
04. 04. 2020 08.00 – 11.00Š 215B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
04. 04. 202011.00 – 12.30Š 215B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
04. 04. 202013.00 – 16.45Š 215B-SLOex004/16Fonetika a fonológia prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
15. 05. 202013.00 – 16.45Š 208B-SLOex004/16Fonetika a fonológiaprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2019/2020 pre 1. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
04. 10. 201912.30 – 17.006Š 62B-VUZex001/16Teoretické základy výchovyMgr. Štefánia Ferková, PhD.
05. 10. 2019  8.00 – 12.306R 4B-VUZex002/16 Digitálne technológie IPaedDr. Ján Zahorec, PhD.
05. 10. 201913.30 – 16.304Š 62B-VUZex026/16Tréning sociálnych zručností učiteľa IMgr. Miroslava Lemešová, PhD.

 LS 2019/2020

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
06. 03. 202012.30 – 17.006M 012B-VUZex003/16Psychológia pre učiteľov 1Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
20. 03. 202012.30 – 17.006M 012B-VUZex003/16Psychológia pre učiteľov 1Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
07. 03. 2020 8.00 – 12.306Š 62B-VUZex005/16Pedagogická komunikáciaMgr. Barbora Jaslovská, PhD.
07. 03. 201913.00 – 16.004Š 62B-VUZex027/16Prevencia drogových závislostí PhDr. Jana Koláčková, PhD.

ZÁPISNÝ HÁROK

ZS 2018/2019LS 2018/2019
povinné predmety z VUZ:povinné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex001/16Teoretické základy výchovy **

 

3 kr.PdF.KPg/B-VUZex003/16Psychológia pre učiteľov 1 *4 kr.
PdF.KPg/B-VUZex002/16Digitálne technológie I3 kr.PdF.KPg/B-VUZex005/16Pedagogická komunikácia3 kr.
povinne voliteľné predmety z VUZ:povinne voliteľné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex026/16Tréning sociálnych zručností učiteľa I3 kr.PdF.KPg/B-VUZex027/16Prevencia drogových závislostí3 kr.

** tento kurz si nezapisujú študenti PG v kombinácií

 * tento kurz si nezapisujú študenti PS v kombinácií

 

 

Rozvrh hodín 2019/2020 pre 2. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
18. 10. 201913.00 – 16.00 Š 357B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
18. 10. 201916.00 – 17.30Š 357B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
08. 11. 201913.00 – 16.00Š 28B-SLOex015/16Analýza literárneho textuMgr. Eva Faithová, PhD.
09. 11. 201908.00 – 11.00Š 65B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
09. 11. 201911.00 – 12.30Š 65B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
09. 11. 201913.00 – 16.00Š 65B-SLOex020/16Literárna výchova detíMgr. Miloš Ondráš, PhD.

LS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmet Vyučujúci
28. 02. 202013.00 – 16.00Š 215B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
28. 02. 202016.00 – 17.30Š 215B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
04. 04. 202013.30 – 16.30Š 50B-SLOex010/16Syntax prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
04. 04. 202016.30 – 18.00Š 50B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
04. 04. 202008.00 – 11.00Š 215B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
04. 04. 202011.00 – 12.30Š 215B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
24. 04. 202013.00 – 14.30Š 208B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
24. 04. 202014.30 – 17.30Š 208B-SLOex010/16Syntaxprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

ROZVRH VUZ A ZÁPISNÝ HÁROK 2019/2020 pre 2. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
04. 10. 201912.30 – 17.006M 317B-VUZex004/16Všeobecná didaktikaIng. et Mgr. Jozef Strakoš, PhD.
04. 10. 201917.00 – 17.451M 317B-VUZex009/16Pedagogická prax 1 (A)Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

 LS 2019/2020

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
07. 03. 2020 8.00 – 11.004R 4B-VUZex018/16Rodové aspekty výchovyMgr. Katarína Minarovičová, PhD.
07. 03. 202012.00 – 15.004R 4B-VUZex012/16Digitálne technológie 2PaedDr. Ján Zahorec, PhD.

ZÁPISNÝ HÁROK

ZS 2018/2019LS 2018/2019

Povinné predmety z VUZ:

Povinne voliteľné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex004/16Všeobecná didaktika ** 4 kr.PdF.KPg/B-VUZex018/16Rodové aspekty výchovy3 kr.
PdF.KPg/B-VUZex009/16Pedagogická prax 1 (A)2 kr.PdF.KPg/B-VUZex012/16Digitálne technológie 23 kr.

 ** Tento kurz si nezapisujú študenti PG v kombinácii

 

 

 

Rozvrh hodín 2019/2020 pre 3. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
18. 10. 201913.00 – 16.00Š 357B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
18. 10. 201916.00 – 17.30Š 357B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
09. 11. 201908.00 – 11.00Š 65B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
09. 11. 201911.00 – 12.30Š 65B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
09. 11. 201913.00 – 16.00Š 65B-SLOex020/16Literárna výchova detíMgr. Miloš Ondráš, PhD.

LS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
28. 02. 202013.00 – 17.30Š 208B-SLOex011/16Dejiny slovenskej literatúry 20. str. Idoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
04. 04. 202013.30 – 16.30Š 50B-SLOex010/16 Syntaxprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
04. 04. 202016.30 – 18.00Š 50B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
24. 04. 202013.00 – 14.30Š 208B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
24. 04. 202014.30 – 17.30Š 208B-SLOex010/16Syntaxprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
25. 04. 202008,00 – 12.30Š 50B-SLOex011/16Dejiny slovenskej literatúry 20. str. Idoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2019/2020 pre 3. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
04. 10. 201912.30 – 17.006M 310B-VUZex007/16Psychológia pre učiteľov 2Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
04. 10. 201917.00 – 17.451M 310B-VUZex010/16Pedagogická prax 1(B)Ing. et Mgr. Jozef Strakoš, PhD.
05. 10. 201908.00 – 12.306Š 62B-VUZex007/16Psychológia pre učiteľov 2Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

LS 2019/2020

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
06. 03. 202012.30 – 17.006M 317B-VUZex006/16Školský manažmentMgr. Adriana Nagyová, PhD.
07. 03. 202008.00 – 11.004Š 65B-VUZex028/16Špeciálna pedagogikaMgr. Miroslava Tomášková
07. 03. 202012.00 – 15.004Š 65B-VUZex014/16Dejiny filozofie I.PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.

ZÁPISNÝ HÁROK

ZS 2018/2019LS 2018/2019
Povinné predmety z VUZ:Povinné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex007/16Psychológia pre učiteľov 2*4 kr. PdF.KPg/B-VUZex006/16Školský manažment4 kr.
PdF.KPg/B-VUZex010/16Pedagogická prax 1 (B)2 kr.Povinne voliteľné predmety z VUZ:

*tento kurz si nezapisujú študenti PS v kombinácii


PdF.KPg/B-VUZex028/16Śpeciálna pedagogika3 kr.
PdF.KPg/B-VUZex014/16Dejiny filozofie I.  3 kr.

Rozvrh hodín 2019/2020 pre 4. ročník bakalárskeho štúdia

Zimný semester 2019/2020

Dátum ČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
11. 10. 201913.00 – 17.30Š 52B-SLOex013/16Dejiny slovenskej literatúry 20. storočia IIdoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
25. 10. 201913.00 – 16.00Š 50B-VUZex008/16Seminár k bakalárskej prácidoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
09. 11. 201913.00 – 16.00Š 65B-SLOex020/16Literárna výchova detíMgr. Miloš Ondráš, PhD.
13. 12. 201913.00 – 17.30Š 50B-SLOex013/16Dejiny slovenskej literatúry 20. storočia IIdoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2019/2020 pre 4. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2019/2020

Dátum ČasPočet hodínMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
04. 10. 201913.00 – 16.004M 017B-VUZex024/16Rodinná výchovaPhDr. Jana Koláčková, PhD.

 

 Zápisný hárok

Povinné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex008/16Seminár k bakalárskej práci2 kr.
povinne voliteľné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex024/16Rodinná výchova 3 kr.


MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Rozvrh hodín 2019/2020 pre 1. ročník magisterského štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
11. 10. 201913.00 – 16.00Š 28M-SLOex001/16Didaktika jazyka a slohuMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
22. 11. 201913.00 – 16.00Š 28M-SLOex001/16Didaktika jazyka a slohuMgr. Ľubica Horváthová, PhD.

LS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
21. 02. 202013.00 – 14.30Š 50

M-VUZex005/16

M-VUZex006/16

Pedagogická prax 2 (A, B)Mgr. Eva Faithová, PhD.
21. 02. 202014.30 – 17.30Š 208M-SLOex003/16Didaktika literatúry Mgr. Eva Faithová, PhD.
03. 04. 202013.00 – 16.00Š 50M-SLOex014/16Pravopisné princípy v SJ IIMgr. Mária Dziviaková, PhD.
03. 04. 202016.00 – 19.00Š 50M-SLOex005/16Súčasný spisovný jazykprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
17. 04. 202013.00 – 16.00Š 208M-SLOex003/16Didaktika literatúry Mgr. Eva Faithová, PhD.
17. 04. 202016.00 – 19.00 Š 50M-SLOex005/16Súčasný spisovný jazykprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2019/2020 pre 1. ročník magisterského štúdia

 ZS 2019/2020

DátumČasPoč. hod.Miest.Kód predmetuPredmetVyučujúci
05. 10. 201908.00 – 12.306Š 50M-VUZex001/16Pedagogická diagnostikaMgr. Martin Kuruc, PhD.
05. 10. 201913.00 – 16.004Š 50M-VUZex018/16

Psychologická analýza školských výchovných situácií

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

 LS 2019/2020

DátumČasPoč. hod.Miest.Kód predmetuPredmetVyučujúci
07.03.202008.00 – 12.306Š 147

M-VUZex002/16

Metodológia pedagogického výskumuPaedDr. Lujza Koldeová, PhD.
07.03.202013.00 – 16.004Š 147M-VUZex013/16Aktivizujúce edukačné metódyIng. Eva Tóblová, PhD.
2

M-VUZex005/16

M-VUZex006/16

Pedagogická prax 2 (A) a (B)zabezpečujú metodici príslušnej katedry

 ZÁPISNÝ HÁROK

 

ZS 2018/2019LS 2018/2019
Povinné predmety z VUZ:Povinné predmetyz VUZ:
PdF.KPg/M-VUZex001/16Pedagogická diagnostika2 kr.PdF.KPg/M-VUZex002/16Metodológia pedagogického výskumu2 kr.
PdF.KPg/M-VUZex005/16Pedagogická prax 2 (A)2 kr.
PdF.KPg/M-VUZex006/16Pedagogická prax 2 (B)2 kr.
Povinne voliteľné predmety z VUZ:Povinne voliteľné predmety z VUZ:
PdF.KPg/M-VUZex018/16Psychologická analýza školských výchovných situácií2 kr.PdF.KPg/M-VUZex013/16Aktivizujúce edukačné metódy2 kr.

 

 

 

 

Rozvrh hodín 2019/2020 pre 2. ročník magisterského štúdia

ZS 2019/2020

 

Dátum ČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
25. 10. 201913.00 – 16.00Š 28M-SLOex002/16Dejiny staršej literatúryMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
25. 10. 201916.00 – 17.30Š 28M-SLOex012/16Seminár zo staršej literatúryMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
22. 11. 201913.00 – 16.00Š 50M-SLOex002/16Dejiny staršej literatúryMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
22. 11. 201916.00 – 17.30Š 50M-SLOex012/16Seminár zo staršej literatúryMgr. Ľubica Blažencová, PhD.

 

 LS 2019/2020

 

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
21. 02. 202013.00 – 14.30Š 208

M-VUZex007/16

M-VUZex008/16

Pedagogická prax 3 (A, B)Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.
03. 04. 202013.00 – 16.00Š 50M-SLOex014/16Pravopisné princípy v SJ IIMgr. Mária Dziviaková, PhD.
03. 04. 202016.00 – 19.00Š 50M-SLOex005/16Súčasný spisovný jazykprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
17. 04. 202013.00 – 16.00Š 28M-SLOex004/16Seminár z literárneho klasicizmu a romantizmuMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
15. 05. 202013.00 – 16.00Š 28M-SLOex015/16Seminár z literárneho klasicizmu a romantizmuMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
15. 05. 202016.00 – 19.00Š 28M-SLOex004/16Dejiny literárneho klasicizmu a romantizmuMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
15. 05. 202016.00 – 19.00Š 208M-SLOex005/16Súčasný spisovný jazykprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 

 

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2019/2020 pre 2. ročník magisterského štúdia

ZS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPočet hod.PredmetVyučujúci
05. 10. 20199.00 – 12.00Š 65M-VUZex020/164Poruchy učenia a správaniaPhDr. Viera Andreánska, CSc.
04. 10. 201912.30 – 17.00Š 52M-VUZex003/166Filozofická antropológia a axiológiadoc. PhDr. Branislav Malík, CSc.

 

LS 2019/2020

DátumČasMiestnosťKód predmetuPočet hod.PredmetVyučujúci

M-VUZex007/16

M-VUZex008/16

2Pedagogická prax 3 (A) a (B) zabezpečujú metodici príslušnej katedry

 

 ZÁPISNÝ HÁROK

ZS 2019/2020LS 2019/2020
Povinné predmety z VUZ:Povinné predmety z VUZ:
PdF.KPg/M-VUZex003/16filozofická antropológia a axiológia2 kr.PdF.KPg/M-VUZex007/16Pedagogická prax 3 (A)3 kr.
Povinne voliteľné predmety z VUZ:PdF.KPg/M-VUZex008/16Pedagogická prax 3 (B)3 kr.
PdF.KPg/M-VUZex020/16Poruchy učenia a správania2 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2019/2020 pre 3. ročník magisterského štúdia

Zápisný hárok

 

ZS 2019/2020
PdF.KPg/M-VUZex004/16Seminár k diplomovej práci2 kr.

 

 

Študijní poradcovia pre externé štúdium:

  • pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník magisterského štúdia - Mgr. Eva Faithová, PhD.
  • pre 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia - doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
  • pre VUZ - Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (brunclikova(at)fedu.uniba.sk)