Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Rozvrh hodín 2021/2022 pre 1. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
24. 09. 202113.00 – 16.00B-SLOex002/16Úvod do štúdia literatúryMgr. Eva Faithová, PhD.
24. 09. 202116.00 – 19.00B-SLOex001/16Úvod do štúdia jazykaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
16. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex020/16Literárna výchova detíMgr. Miloš Ondráš, PhD.
29. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex003/16Metodika písania odborného textuprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
29. 10. 202116.00 – 19.00B-SLOex015/16Analýza literárneho textudoc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
26. 11. 202113.00 – 16.00B-SLOex001/16Úvod do štúdia jazykaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
26. 11. 202116.00 – 19.00B-SLOex002/16Úvod do štúdia literatúryMgr. Eva Faithová, PhD.

LS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
25. 02. 202213.00 – 16.00B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
25. 02. 202216.00 – 17.30B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
11. 03. 202213.00 – 16.45B-SLOex004/16Fonetika a fonológiaMgr. Monika Turočeková, PhD.
29. 04. 202213.00 – 16.00B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
29. 04. 202216.00 – 17.30B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
30. 04. 202208.00 – 11.45B-SLOex004/16Fonetika a fonológiaMgr. Monika Turočeková, PhD.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2021/2022 pre 1. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
08. 10. 202112.30 – 17.006B-VUZex001/16Teoretické základy výchovyMgr. Štefánia Ferková, PhD.
09. 10. 2021  8.00 – 12.306B-VUZex002/16 Digitálne technológie IPaedDr. Ján Zahorec, PhD.
09. 10. 202113.30 – 16.004B-VUZex026/16Tréning sociálnych zručností učiteľa IMgr. Miroslava Lemešová, PhD.
09. 10. 202116.00 – 19.004B-VUZex023/16Pedagogika voľného časuMgr. Barbora Jaslovská, PhD.

 LS 2021/2022

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
04. 03. 202212.30 – 17.006B-VUZex003/16Psychológia pre učiteľov 1Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.
05. 03. 202208.00 – 12.306B-VUZex003/16Psychológia pre učiteľov 1Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.
05. 03. 202213.00 – 16.006B-VUZex005/16Pedagogická komunikáciaMgr. Barbora Jaslovská, PhD.
05. 03. 202216.00 – 19.004B-VUZex027/16Prevencia drogových závislostí Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

ZÁPISNÝ HÁROK

ZS 2021/2022LS 2021/2022
povinné predmety z VUZ:povinné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex001/16Teoretické základy výchovy

 

3 kr.PdF.KPg/B-VUZex003/16Psychológia pre učiteľov 1 4 kr.
PdF.KPg/B-VUZex002/16Digitálne technológie I3 kr.PdF.KPg/B-VUZex005/16Pedagogická komunikácia3 kr.
povinne voliteľné predmety z VUZ:povinne voliteľné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex026/16Tréning sociálnych zručností učiteľa I2 kr.PdF.KPg/B-VUZex027/16Prevencia drogových závislostí3 kr.
PdF.KPg/B-VUZex023/16Pedagogika voľného času3 kr.


 

 

 

Rozvrh hodín 2021/2022 pre 2. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
15. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
15. 10. 202116.00 – 17.30B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
16. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex020/16Literárna výchova detíMgr. Miloš Ondráš, PhD.
29. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex003/16Metodika písania odborného textuprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
29. 10. 202116.00 – 19.00B-SLOex015/16Analýza literárneho textudoc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
19. 11. 202113.00 – 16.00B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
19. 11. 202116.00 – 17.30B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.

LS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmet Vyučujúci
25. 02. 202213.00 – 16.00B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
25. 02. 202216.00 – 17.30B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
08. 04. 202213.00 – 16.00B-SLOex010/16Syntaxprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
08. 04. 202216.00 – 17.30B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
22. 04. 202213.00 – 16.00B-SLOex010/16Syntaxprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
22. 04. 202216.00 – 17.30B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
29. 04. 202213.00 – 16.00B-SLOex005/16LexikológiaMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
29. 04. 202216.00 – 17.30B-SLOex016/16Lexikálny rozborMgr. Ľubica Horváthová, PhD.

ROZVRH VUZ A ZÁPISNÝ HÁROK 2021/2022 pre 2. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
08. 10. 202112.30 – 17.006B-VUZex004/16Všeobecná didaktikaIng. et Mgr. Jozef Strakoš, PhD.
08. 10. 202117.00 – 17.451B-VUZex009/16Pedagogická prax 1 (A)Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

 LS 2021/2022

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
05. 03. 2022 8.00 – 11.004B-VUZex018/16Rodové aspekty výchovyMgr. Katarína Minarovičová, PhD.
05. 03. 202212.00 – 15.004B-VUZex012/16Digitálne technológie 2PaedDr. Ján Zahorec, PhD.

ZÁPISNÝ HÁROK

ZS 2021/2022LS 2021/2022

Povinné predmety z VUZ:

Povinne voliteľné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex004/16Všeobecná didaktika 4 kr.PdF.KPg/B-VUZex018/16Rodové aspekty výchovy3 kr.
PdF.KPg/B-VUZex009/16Pedagogická prax 1 (A)2 kr.PdF.KPg/B-VUZex012/16Digitálne technológie 23 kr.

 

 

 

 

Rozvrh hodín 2021/2022 pre 3. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
15. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
15. 10. 202116.00 – 17.30B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
16. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex020/16Literárna výchova detíMgr. Miloš Ondráš, PhD.
29. 10. 202113.00 – 16.00B-SLOex003/16Metodika písania odborného textuprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
19. 11. 202113.00 – 16.00B-SLOex008/16MorfológiaMgr. Mária Dziviaková, PhD.
19. 11. 202116.00 – 17.30B-SLOex017/16Morfologický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.

LS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
18. 02. 202213.00 – 17.30B-SLOex011/16Dejiny slovenskej literatúry 20. stor. Idoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
08. 04. 202213.00 – 16.00B-SLOex010/16Syntaxprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
08. 04. 202216.00 – 17.30B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.
09. 04. 202208.00 – 12.30B-SLOex011/16Dejiny slovenskej literatúry 20. stor. Idoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
22. 04. 202213.00 – 16.00B-SLOex010/16Syntaxprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
22. 04. 202216.00 – 17.30B-SLOex019/16Syntaktický rozborMgr. Mária Dziviaková, PhD.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2021/2022 pre 3. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
08. 10. 202112.30 – 17.006B-VUZex007/16Psychológia pre učiteľov 2PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.
08. 10. 202117.00 – 17.451B-VUZex010/16Pedagogická prax 1(B)Ing. et Mgr. Jozef Strakoš, PhD.
09. 10. 202108.00 – 12.306B-VUZex007/16Psychológia pre učiteľov 2PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

LS 2021/2022

DátumČasPočet hod.MiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
04. 03. 202212.30 – 17.006B-VUZex006/16Školský manažmentMgr. Adriana Poliaková, PhD.
05. 03. 202208.00 – 11.004B-VUZex028/16Špeciálna pedagogikaMgr. Miroslava Tomášková, PhD.
05. 03. 202212.00 – 15.004B-VUZex014/16Dejiny filozofie I.Mgr. Michal Bizoň, PhD.

ZÁPISNÝ HÁROK

ZS 2021/2022LS 2021/2022
Povinné predmety z VUZ:Povinné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex007/16Psychológia pre učiteľov 2*4 kr. PdF.KPg/B-VUZex006/16Školský manažment4 kr.
PdF.KPg/B-VUZex010/16Pedagogická prax 1 (B)2 kr.
PdF.KPg/B-VUZex008/16

Seminár k bakalárskej práci**

2 kr.Povinne voliteľné predmety z VUZ:


*tento kurz si nezapisujú študenti PS v kombinácii

** zapisujú si len študenti, kt. zrýchľujú štúdium

PdF.KPg/B-VUZex028/16Śpeciálna pedagogika3 kr.
PdF.KPg/B-VUZex014/16Dejiny filozofie I.  3 kr.

Rozvrh hodín 2021/2022 pre 4. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022
Dátum ČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
01. 10. 202113.00 – 17.30B-SLOex013/16Dejiny slovenskej literatúry 20. storočia IIdoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
29. 10. 202113.00 – 16.00B-VUZex008/16Seminár k bakalárskej prácidoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
12. 11. 202113.00 – 17.30B-SLOex013/16Dejiny slovenskej literatúry 20. storočia IIdoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2021/2022 pre 4. ročník bakalárskeho štúdia

ZS 2021/2022

  Zápisný hárok

Povinné predmety z VUZ:
PdF.KPg/B-VUZex008/16Seminár k bakalárskej práci2 kr.


MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Rozvrh hodín 2021/2022 pre 1. ročník magisterského štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
01. 10. 202113.00 – 16,00M-SLOex001/16Didaktika jazyka a slohuMgr. Ľubica Horváthová, PhD..
29. 10. 202113.00 – 16.00M-SLOex001/16Didaktika jazyka a slohuMgr. Ľubica Horváthová, PhD.
29. 10. 202116.00 – 19.00M-SLOex011/16Dejiny spisovnej slovenčinyprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

LS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
18. 02. 202213.00 – 14.30

M-VUZex005/16

Pedagogická prax 2 (A)Mgr. Eva Faithová, PhD.
18. 02. 202214.30 – 17.30M-SLOex003/16Didaktika literatúryMgr. Eva Faithová, PhD.
25. 03. 202213.00 – 16.00M-SLOex014/16Pravopisné princípy v SJ IIMgr. Mária Dziviaková, PhD.
25. 03. 202216.00 – 19.00M-SLOex003/16Didaktika literatúryMgr. Eva Faithová, PhD.

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2021/2022 pre 1. ročník magisterského štúdia

 ZS 2021/2022

DátumČasPoč. hod.Miest.Kód predmetuPredmetVyučujúci
09. 10. 202108.00 – 12.306M-VUZex001/16Pedagogická diagnostikaMgr. Martin Kuruc, PhD.
09. 10. 202113.00 – 16.004M-VUZex019/16

Poruchy detského vývinu

PhDr. Viera Andreánska, PhD.

 LS 2021/2022

DátumČasPoč. hod.Miest.Kód predmetuPredmetVyučujúci
04.03.202212.30 – 17.006

M-VUZex002/16

Metodológia pedagogického výskumuPaedDr. Lujza Koldeová, PhD.
2

M-VUZex005/16

M-VUZex006/16

Pedagogická prax 2 (A) a (B)zabezpečujú metodici príslušnej katedry

 ZÁPISNÝ HÁROK

 

ZS 2021/2022LS 2021/2022
Povinné predmety z VUZ:Povinné predmetyz VUZ:
PdF.KPg/M-VUZex001/16Pedagogická diagnostika2 kr.PdF.KPg/M-VUZex002/16Metodológia pedagogického výskumu2 kr.
PdF.KPg/M-VUZex005/16Pedagogická prax 2 (A)2 kr.
PdF.KPg/M-VUZex006/16Pedagogická prax 2 (B)2 kr.
Povinne voliteľné predmety z VUZ:Povinne voliteľné predmety z VUZ:
PdF.KPg/M-VUZex019/16Poruchy detského vývinu2 kr.

 

 

 

 

Rozvrh hodín 2021/2022 pre 3. ročník magisterského štúdia

ZS 2021/2022

DátumČasMiestnosťKód predmetuPredmetVyučujúci
01. 10. 202113.00 – 16.00M-SLOex007/16Dejiny literárneho realizmuMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
22. 10. 202113.00 – 16.00M-SLOex018/16Seminár z literárneho realizmuMgr. Ľubica Blažencová, PhD.
29. 10. 202113.00 – 16.00M-VUZex004/16Seminár k diplomovej prácidoc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
29. 10. 202116.00 – 19.00M-SLOex011/16Dejiny spisovnej slovenčinyprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
19. 11. 202113.00 – 16.00M-SLOex007/16Dejiny literárneho realizmuMgr. Ľubica Blažencová, PhD.

 

 

ROZVRH A ZÁPISNÝ HÁROK VUZ 2019/2020 pre 3. ročník magisterského štúdia

Zápisný hárok

 

ZS 2019/2020
PdF.KPg/M-VUZex004/16Seminár k diplomovej práci2 kr.

 

 

Študijní poradcovia pre externé štúdium:

  • pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia a 1. ročník magisterského štúdia - Mgr. Eva Faithová, PhD.
  • pre 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterského štúdia - doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
  • pre VUZ - Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (brunclikova(at)fedu.uniba.sk)