Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

Vyučovanie a konzultácie s doc. Šrankom v dňoch 20. – 23. 11. 2019 nebudú.

"ČO PRE TEBA ZNAMENÁ SLOBODA" ESEJISTICKÁ SÚŤAŽ

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE XI. ROČNÍKA ŠVOUČ

Dôležité informácie platné od 16. 9. 2019

Sekretariát KSJL je dočasne premiestnený na 2. poschodie budovy na Šoltésovej 4 v miestnosti č. 233.
Vyučujúci majú k dispozícií miestnosť č. 219, v ktorej budú prebiehať aj konzultácie so študentmi.
Úradné hodiny:
PO – ŠT: 8.00 – 15.00
PIA: 8.00 – 14.00
Kontakt: 02/ 90 15 93 84
E-mail: Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

Objavili sme facebook. 

Denné štúdium

Externé štúdium