Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY:

Dňa 23. 9. 2019  z dôvodu pracovnej cesty nebude vyučovanie s :

- Mgr. Máriou Dziviakovou, PhD.,

- Mgr. Evou Faithovou, PhD.,

- prof. PhDr. Jánom Kačalom, DrSc.,

- prof. PhDr. Petrom Žeňuchom, DrSc.

 

V dňoch 24. – 27. 9. 2019 nebude prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. z dôvodu služobnej cesty vyučovať a konzultovať.

Dôležité informácie platné od 16. 9. 2019

Sekretariát KSJL je dočasne premiestnený na 2. poschodie budovy na Šoltésovej 4 v miestnosti č. 233.
Vyučujúci majú k dispozícií miestnosť č. 219, v ktorej budú prebiehať aj konzultácie so študentmi.
Úradné hodiny:
PO – ŠT: 8.00 – 15.00
PIA: 8.00 – 14.00
Kontakt: 02/ 90 15 93 84
E-mail: Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

Objavili sme facebook. 

Denné štúdium

Externé štúdium