Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra slovenského jazyka a literatúry

AKTUÁLNE OZNAMY

Dr. Faithová v dňoch 16. a 17. 1. 2020 nekonzultuje z dôvodu čerpania dovolenky. 


 

 

VYHLÁSENIE XI. ROČNÍKA ŠVOUČ

Dôležité informácie platné od 16. 9. 2019

Sekretariát KSJL je dočasne premiestnený na 2. poschodie budovy na Šoltésovej 4 v miestnosti č. 233.
Vyučujúci majú k dispozícií miestnosť č. 219, v ktorej budú prebiehať aj konzultácie so študentmi.
Úradné hodiny:
PO – ŠT: 8.00 – 15.00
PIA: 8.00 – 14.00
Kontakt: 02/ 90 15 93 84
E-mail: Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

Objavili sme facebook. 

Denné štúdium

Externé štúdium