Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Knižnica a externé informačné zdroje

Katedrová knižnica

Zoznam knižných titulov, ktoré si môžete zapožičať v Akademickej knižnici PdF UK.

Publikácie členov katedry.

Akademická knižnica PdF UK

Stránky knižnice

Externé informačné zdroje

K externým informačným zdrojom sa môžete ako študenti UK pripojiť nasledovne:

I. možnosť:

využiť vzdialený prístup cez UK: ako zamestnanci a študenti UK môžete využívať externé informačné zdroje  aj mimo siete UK. V tomto prípade je potrebné nastaviť internetový prehliadač. Postup je nasledovný:

    Je potrebné poznať svoje prístupové heslo do WiFi Eduroam. (V prípade, že si ho nepamätáte, tak si ho môžete pozrieť (alebo zmeniť) na stránke https://cdo.uniba.sk/public/resetl0, kde sa prihlásite ako do AIS2/emailu.
    Na stránke https://uniba.sk/index.php?id=6828  nájdete návod ako si nastaviť „proxy“ v prehliadači Firefox a Chrome. Spomínané nastavenie je možné urobiť aj v ďalších prehliadačoch.
    Po nastavení odporúčame prehliadač zatvoriť a otvoriť.
    Po otvorení prehliadača sa bude od Vás vyžadovať prihlasovacie meno rovnaké ako do AIS2 a zobrazené heslo.
    V prípade, že nastavenie bolo korektné, tak by ste mali mať do externých informačných zdrojov prístup.

Odporúčame si nastavenie urobiť v prehliadači, ktorý nepoužívate často, pretože bude potrebné vždy po spustení prehliadača sa prihlasovať.

II. možnosť:
vzdialený prístup cez CVTI SR. Tento prístup je spoplatnený sumou 3,-eurá ročne.
Postup registrácie je jednoduchý a je prístupný na linke: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855

 

Ďalšie informácie a návody pripravila pre Vás aj Akademická knižnica UK:
Knižnice sú zatvorené. Čo teraz?

Archív časopisu Philologia

Vyhľadávať môžete aj v článkoch v online archíve časopisu Philologia, ktorý vydáva Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK.

Služba Goetheho inštitútu: Onleihe

Digitálna knižnica Goetheho inštitútu