Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Zmeny v predmetoch_AR 2022/2023

Zmeny v predmetoch_AR 2022/23

Pri poslednej akreditácii došlo k zmene niektorých predmetov v študijných plánoch. Na tejto stránke nájdete informácie k procesu uznávania predmetov, ako aj prevodovú tabuľku, v ktorej sú uvedené zmeny týkajúce sa KNJL. Informácie budú dostupné po prihlásení (vpravo hore "PRIHLÁSIŤ SA", prihlasovacie údaje ako do AiS2). 

Informácie z tútorského stretnutia_13. 9. 2022

  • Zmeny v predmetoch uvedené v prevodovej tabuľke budú uznané automaticky a nie je potrebné k týmto zmenám vypĺňať žiadosť o uznanie predmetov.
  • Žiadosti týkajúce sa predmetov KNJL je potrebné doručiť na vrátnicu budovy na Šoltésovej 4 alebo do miestnosti č. 335 (Dr. Marková) do 26.9.2022.
  • Podpísané žiadosti garantkou ŠP/vedúcou katedry odošle KNJL na študijné oddelenie.
  • Po termíne 26.9. si študenti riešia žiadosti (dohodnutie termínu na podpis garantkou/vedúcou katedry a doručenie na ŠO) samostatne.