Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Štátne záverečné skúšky

Predmety ŠZŠ - Bakalárske štúdium

 Predmety si skontrolujte podľa ročenky a svojho študijného plánu.

Bakalársky stupeň
Názov Počet kreditov
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
PdF.KPg/B-VUZšt011/15 Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce 12

Predmety ŠZŠ - Magisterské štúdium

Predmety si skontrolujte podľa ročenky a svojho študijného plánu.

Magisterský stupeň Názov Počet kreditov
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
PdF.KNJL/M-NEMšt009/16 Štátna skúška z nemeckého jazyka aliteratúry 3
PdF.KNJL/M-NEMšt010/16 Štátna skúška z didaktiky nemeckého jazyka a literatúry 3
PdF.KPg/M-VUZšt009/15 Obhajoba diplomovej práce 14

Prihlášky

Prihlášky na štátne skúšky nájdete v sekcii Bakalárske a magisterské štúdium. Termín prihlasovania na skúšky je vždy zverejnený v aktuálnom harmonograme príslušného akademického roka. Predmety vyplníte podľa ročenky.

Tézy na štátne záverečné skúšky

Tézy na štátne záverečné skúšky Mgr.