Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Podpora v štúdiu

Študijný poradcovia (tútori)

V prípade otázok týkajúcich sa študijných povinností a akademického života sa obráťte na svojho tútora:

Bakalárske štúdium, magisterské štúdium (denné):

Mgr. Simona Tomášková, PhD. (simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk)

Bakalárske štúdium, magisterské štúdium (externé):   

Mgr. Simona Tomášková, PhD. (simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk)

 

Prosíme Vás, aby ste pri kontaktovaní študijných poradcov vždy uvádzali presnú skratku Vášho študijného programu (napr. 2NJ15/e4). Urýchlite tak komunikáciu.

Študijný plán

Študijný plán je záväzný počas celého trvania štúdia. Študent v ňom nájde predmety svojho študijného programu a predpísaný počet kreditov.

Návod na zobrazenie študijného plánu v AiS2

Informácie z tútorských stretnutí pre 1. ročníky Bc. štúdia

Informácie nájdete v časti Informácie pre novoprijatých študentov.

Povinná inštruktáž pre končiace ročníky (február 2019)

Informácie z povinnej inštruktáže pre končiace ročníky 2019.

Informácie z tútorského stretnutia 1. ročník Bc. 24. 9. 2018

Informácie z tútorského stretnutia: vyššie ročníky Bc. a Mgr. 24. 9. 2018

Podklady na stiahnutie.

 

Psychologická poradňa

V prípade študijných, partnerských, interpersonálnych alebo iných problémov sa môžete obrátiť na bezplatnú psychologickú poradňu pre vysokoškolákov.