Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Podpora v štúdiu

Študijný poradcovia (tútori)

V prípade otázok týkajúcich sa študijných povinností a akademického života sa obráťte na svojho tútora:

Bakalárske štúdium, magisterské štúdium (denné):

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Bakalárske štúdium, magisterské štúdium (externé):   

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

 

Prosíme Vás, aby ste pri kontaktovaní študijních poradcov vždy uvádzali presnú skratku Vášho študijného programu (napr. 2NJ15/e4). Urýchlite tak komunikáciu.

Psychologická poradňa

V prípade študijných, partnerských, interpersonálnych alebo iných problémov sa môžete obrátiť na bezplatnú psychologickú poradňu pre vysokoškolákov.