Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Informácie pre novoprijatých študentov

 

 

Študijné plány

Študijný plán je pre študenta záväzný počas trvania štúdia. Obsahuje zoznam povinných a povinne voliteľných predmetov s kódmi predmetov, ročníkmi a semestrami.

Študentom odporúčame stiahnuť si študijný plán v AiS2 nasledovne: Študijné programy - VSST178 Študijné plány, informačné listy, ... študijných programov - zadaním skratky svojej kombinácie v poli "skratka". Stiahnite si, prosím, aktuálny študijný plán z AiS2 podľa návodov.

 

 

Dôležité odkazy pre všetkých novoprijatých študentov katedry:

Vševedníček PdF UK 2022/23

Študijný poriadok

Prihlásenie do AiS2

Manuál na zápis predmetov

Manuál na tvorbu rozvrhu

AiS2 - FAQ


V prípade otázok, prosím, kontaktujte študijného poradcu.