Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Informácie pre novoprijatých študentov

 

 

Prezentácia na stiahnutie

V prezentácii sa dozviete základné informácie o Katedre nemeckého jazyka a literatúry a organizácii štúdia. Následne si môžete stiahnuť študijný plán a odporúčanú študijnú cestu. Pre dvojodbor uvádzame ako príklad len jednu kombináciu (kódy pre nemecký jazyk sú rovnaké u každého dvojodboru).

 

Študijné plány

Študijný plán je pre študenta záväzný počas trvania štúdia. Obsahuje zoznam povinných a povinne voliteľných predmetov s kódmi predmetov, ročníkmi a semestrami. Študijné plány pre dvojodbor sú ilustračné. Študentom odporúčame stiahnuť si študijný plán v AiS2 nasledovne: Študijné programy - VSST178 Študijné plány, informačné listy, ... študijných programov - zadaním skratky svojej kombinácie v poli "skratka". Stiahnite si, prosím, aktuálny študijný plán z AiS2.

Denné štúdium
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (jednoodbor)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (dvojodbor: ANNE, SLNE, ...)
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
Externé štúdium
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (jednoodbor)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (dvojodbor: ANNE, SLNE, ...)

 

Odporúčaná študijná cesta

Denné štúdium
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (jednoodbor)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (dvojodbor: ANNE, SLNE, ...)
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
Externé štúdium
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (jednoodbor)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (dvojodbor: ANNE, SLNE, ...)

 

Dôležité odkazy pre všetkých novoprijatých študentov katedry:

 

Študijný poriadok

Harmonogram štúdia


Prihlásenie do AiS2

Manuál na zápis predmetov

Manuál na tvorbu rozvrhu

AiS2 - FAQ


V prípade otázok, prosím, kontaktujte študijnú poradkyňu:

Mgr. Simona Tomášková, PhD. (simona.tomaskova@fedu.uniba.sk).