Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

AiS2, univerzitný mail, Skype, WiFi a e-learning

Univerzitný mail a Office 365

Všetci študenti UK majú vytvorené univerzitné mailové adresy na @uniba.sk

Prihlásenie:

https://moja.uniba.sk/ v sekcii Univerzitný e-mail Office 365 alebo outlook.office.com/.

Cez Office 365 môžete využívať balíček online aplikácií, úložisko či stiahnuť si MS Office do vlastných zariadení.

Návod a inštalácia do mobilných zariadení

Wi-Fi Eduroam

Univerzita Komenského ponúka WiFi pripojenie v rámci projektu Eduroam.

Viac o nastaveniach do notebookov a mobilných zariadení sa dočítate na Wifi - Eduroam.

E-learning Univerzity Komenského

Doplnkové materiály pre vybrané kurzy nájdete aj v systéme LMS Moodle:

https://moodle.uniba.sk/

(Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do AiS2.)

Návody k online výučbe

V prípade, že sa Vaša výučba realizuje formou online videokonferencií, univerzita pre Vás pripravila návody:

Rýchly sprievodca videokonferenčným hovorom pre začiatočníkov

Návody k dištančnej výučbe na UK pre študentov a pedagógov