Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

AiS2, univerzitný mail, Skype, WiFi a e-learning

Univerzitný mail a Skype

Všetci študenti UK majú vytvorené univerzitné mailové adresy na @uniba.sk

Prihlásenie:

https://moja.uniba.sk/ v sekcii Univerzitný e-mail Office 365.

Cez Office 365 môžete využívať balíček online aplikácií, úložisko či stiahnuť si MS Office do vlastných zariadení.

Na univerzitný Skype sa pripojíte ikonkou Skype vpravo hore po prihlásení do mailovej schránky.

Návod a inštalácia do mobilných zariadení

Wi-Fi Eduroam

Univerzita Komenského ponúka WiFi pripojenie v rámci projektu Eduroam.

Viac o nastaveniach do notebookov a mobilných zariadení sa dočítate na Wifi - Eduroam.

E-learning Univerzity Komenského

Doplnkové materiály pre vybrané kurzy nájdete aj v systéme LMS Moodle:

https://moodle.uniba.sk/

(Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do AiS2.)