Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Zóna pre študentov

 

Informácie pre novoprijatých študentovŠtudijný plán, študijný poriadok a iné odkazy

Štátne záverečné skúšky

Prihlasovanie na ŠZŠ, tézy

Záverečné práce

Prihlasovanie na ZP, témy ZP

Pedagogické praxe

Informácie o praxi

Štipendiá ERASMUS+ a študijné pobyty

Informácie o zahraničných pobytoch

Podpora v štúdiu

Študijní poradcovia (tútori), psychologická poradňa

ŠVOUČ

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Externé štúdium

Informácie pre EŠ, zápisné hárky, rozvrh

Rozširujúce štúdium

Informácie pre RŠ

Knižnica

Knižné tituly

AiS2, univerzitný mail, Skype, WiFi a e-learning

Návody, informácie o pripojení
Odkazy pre germanistovGoethe-Institut, SUNG

 

Pre návrat na prezentačný web katedry, kontakty členov katedry, konzultačné hodiny a aktuálne oznamy katedry kliknite sem.