Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Katedra liečebnej pedagogiky

Všetky informácie týkajúce sa štúdia liečebnej pedagogike nájdete na hlavnej stránke Katedry Liečebnej pedagogiky.

<output><section class="single_user_relations"><article class="list_user_relation_name">Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky</article> <article class="list_user_relation_position">odborný asistent vysokej školy, univerzi</article> </section> <section class="single_user_contact"> <section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón na pracovisko</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421 2 9015 9209</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421948316081</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Email</aside> <article class="list_user_contact_value"> kotrbova@fedu.uniba.sk </article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value"> kvetoslava.benusova@uniba.sk </article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Poznámka</aside> <article class="list_user_contact_value personnel3-pre-formatted-text">Streda 8:00 - 10:00 (online, MS Teams) Streda 10:00 - 12:00 (prezenčne)</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Konzultačné hodiny</aside> <article class="list_user_contact_value ">Streda08:00 – 12:00</article> </section> </section> <footer class="single_user_footer"> <section class="list_user_contact list_user_publication"> <aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value">Publikácie

<output><section class="single_user_relations"><article class="list_user_relation_name">Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky</article> <article class="list_user_relation_position">odborný asistent vysokej školy, univerzi</article> </section> <section class="single_user_contact"> <section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón na pracovisko</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421 2 9015 9209</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421948316081</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Email</aside> <article class="list_user_contact_value"> kotrbova@fedu.uniba.sk </article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value"> kvetoslava.benusova@uniba.sk </article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Poznámka</aside> <article class="list_user_contact_value personnel3-pre-formatted-text">Streda 8:00 - 10:00 (online, MS Teams) Streda 10:00 - 12:00 (prezenčne)</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Konzultačné hodiny</aside> <article class="list_user_contact_value ">Streda08:00 – 12:00</article> </section> </section> <footer class="single_user_footer"> <section class="list_user_contact list_user_publication"> <aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value">Publikácie</article></section></footer></output>

</article></section></footer></output>

ame">Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky</article> <article class="list_user_relation_position">odborný asistent vysokej školy, univerzi</article> </section> <section class="single_user_contact"> <section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón na pracovisko</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421 2 9015 9209</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421948316081</article></section></section></output>

</article></section></section></output>

<output><section class="single_user_relations"><article class="list_user_relation_name">Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky</article> <article class="list_user_relation_position">odborný asistent vysokej školy, univerzi</article> </section> <section class="single_user_contact"> <section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón na pracovisko</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421 2 9015 9209</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Telefón</aside> <article class="list_user_contact_value ">+421948316081</article></section></section></output>