Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy pre študentky a študentov

Zmeny v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Súbor so zmenami v študijnom programe sa vám zobrazí až po prihlásení sa do Zóny (v pravom hornom rohu).    

Štátne záverečné skúšky

Tézy na štátne záverečné skúšky pre Mgr. štúdium z výchovy k občianstvu (aktualizované 4.5.2022)

Ukážka zadania na magisterské štátne záverečné skúšky z výchovy k občianstvu v AR 2021/2022

Informácie k prihlasovaniu na ŠZS.

Záverečné práce

Témy bakalárskych prác vypísané v AR 2022/2023 (aktualizované október 2022)

Témy diplomových prác vypísané v AR 2022/2023 (aktualizované október 2022)

 

Študenkta/študent si vyberie tému práce. Po konzultácii a dohode s vedúcim/vedúcou práce, tému práce spolu s menom študentky/ta vedúci/vedúca práce nahodí do AISu. Iná forma prihlášky záverečnej práce sa neodovzdáva, ani nevyžaduje.

Bližšie informácie k odovzdávaniu prác a prihlášok na ŠZS nájdete tu.

 

Staršie témy zadaní záverečných prác

Témy záverečných prác zadaných v AR 2021/2022