Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Témy diplomových prác

Pre zviditeľnenie tém ZP sa prosím prihláste; témy ZP sú rozdelené podľa sekcií: didaktika - lingvistika - literatúra a kultúra.

Po dohode so školiteľom pošlite vyplnenú prihlášku na tému ZP na sekretariát KAJL i školiteľovi.