Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Témy bakalárskych prác

Pre zviditeľnenie tém ZP s výberom v AR 2022/23 a plánovanou obhajobou v AR 2023/24 sa prosím prihláste.

Po dohode so školiteľom pošlite vyplnenú prihlášku na tému ZP na sekretariát KAJL i školiteľovi.