Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Záverečné práce a skúšky

Pre prístup k dokumentom obsahujúcim témy ZP a tézy k štátnej skúške na KAJL sa prosím prihláste.

Prihlasovanie sa na ŠS

Študenti končiacich ročníkov sa na štátne skúšky prihlasujú v súlade s platným Študijným poriadkom a Harmonogramom pre AR 2020/21.

Bez ohľadu na predmet štátnej skúšky, ktorý si vyberiete (vrátane obhajoby diplomovej práce), je vždy riadny termín v máji alebo v júni.  Augustový termín je len opravný termín, t. j. môžete sa naň prihlásiť len v prípade, že na jarnom termíne v máji alebo júni na štátnych skúškach neuspejetr.  Výnimkou sú iba študenti, ktorí absolvovali v tomto akademickom roku Erazmus. V prípade, že sa v jarnom (riadnom) termíne na niektorý z predmetov štátnej skúšky vôbec neprihlásite, budete predlžovať štúdium a daný predmet štátnej skúšky môžete absolvovať až v AR 2021/22.

Elektronický podpis licenčných zmlúv k ZP

V systéme AiS2 je od 14. 4. 2021 sprístupnené elektronické podpisovanie licenčných zmlúv k záverečným prácam. 

Nový manuál na vloženie záverečnej práce a vypísanie licenčnej zmluvy nájdete TU!

V súvislosti s novými procesmi odovzdania ZP (viď manuál) licenčnú zmluvu už študent netlačí a neposiela na fakultu.