Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

ŠVOUČ

Prihlásené témy ŠVOUČ pre akademický rok 2018/19

Momentálne nie sú za KAJL prihlásené žiadne témy. Témy ŠVOUČ môžu vypísať členovia KAJL, alebo môže vzniknúť na základe podnetu študenta.

Koordinátor ŠVOUČ za KAJL: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Vedúci ŠVOUČ za ÚFŠ: doc. Jaroslav Šrank, PhD.