Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Rada študijného programu

Hlavná zodpovedná osoba zabezpečujúca študijný program

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
lojovafedu.uniba.sk

 

Zodpovedné osoby zabezpečujúce študijný program

doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.
siposovafedu.uniba.sk

 

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD. (VKS IIa)
pavlikfedu.uniba.sk

 

Zástupcovia študentov

Mgr. Ivana Juríková

študentka doktorandského štúdia didaktika CJ a literatúr (denná forma)

  

Zástupcovia zamestnávateľov

Mgr. Klaudia Bednárová  

predsedníčka Slovak Chamber of English Language Teachers (SCELT);
riaditeľka súkromnej jazykovej školy (certifikovanej podľa Medzinárodnej certifikácie kvality jazykových škôl Eaquals) „Bridge“, Baštová 344/7, Bratislava

 

PhDr. Natália Zajačeková

zástupkyňa riaditeľa, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

 

PaedDr. Jana Chynoradská

riaditeľka Harmony Academy jazyková škola a centrum inovácií vzdelávania učiteľov; 2017-2019 Predsedníčka Asociácie jazykových škôl SR; MPC členka komisie pre inovácie profesijných štandardov učiteľov CJ