Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Výučba

Pre AR 2021/2022 nie je plánovaná žiadna výučba.