Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Výučba

Pre AR 2022/2023 nie je plánovaná žiadna výučba.