Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Štátne záverečné skúšky

Záverečnej skúšky v AR 2021/22 sa budú konať 9. 6. 2022 so začiatkom o 9:00.


Štátna záverečná skúška bude prebiehať prezenčne.


Záverečné práce sa posielajú koordinátorovi RŠ (dr. Hlava), ktorý zabezpečí ich distribúciu (školiteľ, oponent).