Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Pedagogické praxe

Stretnutie k pedagogickým praxiam 2019/2020

 

Vážené študentky, vážení študenti,

stretnutie k Pedagogickej praxi 2 (A, B) sa bude konať 24.10. (štvrtok) o 14:15 v miestnosti S354. Účasť na stretnutí je povinná. V prípade vážnych dôvodov, pre ktoré by ste sa nemohli stretnutia v danom termíne zúčastniť, prosím, kontaktujte ma mailom.

 

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.