Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Pedagogické praxe

Predpraxové stretnutie

Vážené študentky, vážení študenti,

predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 3 A, B sa uskutoční 16.2. (streda) o 10:00 online v MS Teams.  Účasť na stretnutí je povinná.

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.
metodička katedry