Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Pedagogické praxe

Stretnutie k pedagogickým praxiam 18.2.2020

 

Vážené študentky, vážení študenti,

stretnutie k Pedagogickej praxi sa bude konať 18.2.2020 o 10:00 v miestnosti S358. Účasť na stretnutí je povinná. V prípade vážnych dôvodov, pre ktoré by ste sa nemohli stretnutia v danom termíne zúčastniť, prosím, kontaktujte ma mailom.

 

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.