Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy

Študijné pobyty mimo EU

Milé študentky, milí študenti,

radi Vás informujeme o možnosti študijných pobytov mimo krajín EU.

 

STUD konkurzy

REF konkurzy

2023 Taiwanese Government Scholarship Program open for Slovak students


Prevodové tabuľky

Milé študentky, milí študenti,

prevodové tabuľky nájdete v sekcii Zóna pre študentov (už ste v nej) - Študijný program - Prevodové tabuľky. Pre zobrazenie linkov k súborom sa nezabudnite prihlásiť (login pre vstup do AISu).


Prax - Magistri

Vážené študentky, vážení študenti magisterského stupňa štúdia,

v zimnom semestri sa bude realizovať Pedagogická prax 1A, B. Tí, ktorí máte anglický jazyk uvedený ako prvý vo vašom študijnom programe si v aise zapisujete za angličtinu Pedagogickú prax 1A. Tí, ktorí máte anglický jazyk v študijnom programe uvedený ako druhý si zapisujete za angličtinu Pedagogickú prax 1B.

Stretnutie k praxi sa uskutoční týždeň pred realizáciou praxe, ktorá bude v akademickom roku 2022/2023 prebiehať od 7.11.2022 do 2.12. 2022.

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.
metodička pedagogických praxí