Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Konzultačné hodiny

doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD. – vedúca katedry Utorok 13:00 – 14:30 prezenčne  
  Streda 14:30 – 16:00 prezenčne Š - 348
Mgr. Kristína Hankerová, PhD. zástupkyňa vedúcej katedry Štvrtok 10:30 – 12:30 prezenčne Š - 351
  Piatok 10:00 – 12:00 dištančne  
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. Utorok 13:15 – 14:00 prezenčne Š - 346
  Utorok 16:00 – 16:45 prezenčne  
  Streda 9:00 – 10:30 dištančne  
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. Streda 13:00 – 14:30 prezenčne Š - 352
  Štvrtok 17:00 – 17:45 dištančne  
dr. habil. Tamás Karáth, PhD. konzultácie dohodnúť karath@fedu.uniba.sk Š - 350
emerit. prof. PhDr. Richard Repka, CSc. konzultácie dohodnúť richardrepka@centrum.sk Š - 347
PhDr. Radoslav Pavlík, PhD. Pondelok 10:00 – 12:00 Š - 347
  Utorok 10:00 – 12:00  
Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD. Utorok 9:00 – 11:00 prezenčne Š - 350
  Utorok 11:00 – 12:00 dištančne  
  Utorok 13:00 – 14:00 dištančne  
Mgr. Patricia Kotlebová, PhD. Pondelok 12:00 – 14:00 dištančne  
  Utorok 12:00 – 14:00 prezenčne Š - 351
PaedDr. Peter Bojo, PhD. Pondelok 15:00 – 16:30 dištančne  
  Streda 15:00 – 15:45 prezenčne Š - 349
  Štvrtok 15:00 – 15:45 prezenčne Š - 349
Mgr. Stanislav Kováč, PhD. Štvrtok 13:00 – 14:00 dištančne Š - 351
Mgr. Tomáš Hlava, PhD. Utorok 10:00 – 11:00 dištančne  
  Streda 17:00 – 18:00 prezenčne Š - 347
Mgr. Ivana Juríková Štvrtok 16:00 – 17:00 dištančne Š - 337
Mgr. Zuzana Vávrová Utorok 10:00 – 12:00 Š - 337
Paul McCullough, M.A. konzultácie dohodnúť mccullough@fedu.uniba.sk Š - 349