Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny sú platné počas  LS AR 2020/21 od 31. 5. 2021 do 12. 7. 2021. Konzultácie prebiehajú výlučne prostredníctvom MS Teams po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.

Od 12.7.2021 do 31.8.2021 čerpajú pracovníci katedry letnú dovolenku.