Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Rozvrh

termíny pre zápis predmetov a rozvrhu

Študentky a študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia si rozvrh vytvárajú na CELÝ AR - túto možnosť majú najprv v období pred začiatkom výučby na fakulte v tzv. predzápise, ktorý trvá  odo dňa zápisu do ročníka až do posledného dňa pred otvorením AR a potom počas prvých dvoch týždňoch výučbovej časti každého semestra v tzv. doplňujúcom zápise predmetov.

Pre doplňujúci zápis predmetov v AR 21/22 platia tieto termíny:

 

  • prvý týždeň ZS (20.9. – 26.9.) si predmety pridávajú a mažú študenti,
  • druhý týždeň ZS (27.9. - 3.10.) si študenti predmety iba pridávajú a ŠO ich maže na základe písomnej žiadosti študenta,
  • v zimnom semestri, keďže ide o začiatok akad. roka, je možné evidovať predmety oboch semestrov (zimného aj letného);
  • prvý týždeň LS (14.-20.2.) si predmety pridávajú a mažú študenti,
  • druhý týždeň LS (21.2. – 27.2.) si študenti predmety iba pridávajú a ŠO ich maže na základe písomnej žiadosti študenta),
  • v letnom semestri je možné evidovať predmety už len leta.