Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Rozvrh

termíny pre zápis predmetov a rozvrhu

Študentky a študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia si rozvrh vytvárajú na CELÝ AR - túto možnosť majú najprv v období pred začiatkom výučby na fakulte v tzv. predzápise, ktorý trvá  odo dňa zápisu do ročníka až do posledného dňa pred otvorením AR a potom počas prvých dvoch týždňoch výučbovej časti každého semestra v tzv. doplňujúcom zápise predmetov.

 Pre doplňujúci zápis predmetov v AR 22/23 platia tieto termíny:

  • prvý týždeň ZS (19. – 25.9.) si predmety pridávajú a mažú študenti,
  • druhý týždeň ZS (26.9. - 2.10.) si študenti predmety iba pridávajú a ŠO ich maže na základe písomnej žiadosti študenta,
  • v zimnom semestri, keďže ide o začiatok akad. roka, je možný zápis predmetov zimného aj letného semestra;
  • prvý týždeň LS (13. - 19.2.) si predmety pridávajú a mažú študenti,
  • druhý týždeň LS (20. – 26.2.) si študenti predmety iba pridávajú a ŠO ich maže na základe písomnej žiadosti študenta,
  • v letnom semestri je možný zápis predmetov už len leta.