Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Oznamy zo ŠVRŠ

Tlačová správa z Valného zhromaždenia ŠRVŠ

V dňoch 6. - 8. decembra 2013 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl na Slovensku, na ktorej sa zúčastnili aj naši zástupcovia. Tlačovú správu z Valného zhromaždenia ako aj bližšie informácie o aktivite ŠRVŠ nájdete tu: http://www.srvs.sk/aktuality/item/116-tlacova-sprava-srvs