Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Dochádzkový a prístupový systém

Používanie terminálu: 

 1. zamestnanec sa registruje priložením karty k terminálu dochádzkového systému nachádzajúceho sa pri vstupe do každej budovy PdF UK,
 2. v prípade opustenia budovy,  je potrebné najskôr zadať činnosť v dochádzkovom systéme, ktorá má byť zaznamenaná napr. odchod k lekárovi, fajčenie.... a následne priložiť kartu k dochádzkovému terminálu., zvolená možnosť sa zobrazuje tmavším odtieňom modrej farby oproti iným možnostiam,
 3. v prípade, že sa zamestnanec pomýli, môže posledný záznam vymazať do 30 sekúnd -> ikonka (i) vpravo hore a na vyzvanie priloží kartu -> "Vymazať posledný záznam",
 4. ak zamestnanec odchádza z práce a vie, že na ďalší pracovný deň nebude prítomný z nejakého dôvodu v práci tak pred priložením karty k terminálu okrem tlačidla "Odchod" vyberie typ prerušenia,
 5. v prípade spadnutých ramien turniketu a otvorenej bránky, sú zamestnanci povinní sa naďalej registrovať cez dochádzkový terminál.

Webové rozhranie: 

 • každý zamestnanec PdF UK si môže skontrolovať svoju dochádzku cez webové rozhranie,
 • spomínané webové rozhranie funguje aj mino našej siete,
 • prihlásenie do webového rozhrania dochádzkového systému,
 • prihlasovacie meno a heslo ako do AIS.


Klient Attendance Pro
(nainštalovaný na PC pre správu dochádzky - vedúci oddelenia a nimi poverené osoby)

 • prihlasovacie meno a heslo používatelia získajú na CIT-e,
 • manuál na prácu je zverejnený na stránke.