Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Kontakt

Lokalita Račianska - Dekanát

Pedagogická fakulta
Račianska 59
Bratislava, 813 34

Vrátnica:

+421 2 9015 1500

 

Sekretariát dekanky

E-mail.: sdfedu.uniba.sk

Uchádzači o štúdium

S otázkami ohľadom prijatia na štúdium sa obracajte priamo na študijné oddelenie.

Lokalita Šoltésová a Moskovská

Šoltésová 4

Bratislava, 813 01

vrátnica

+421 2 9015 1400

Moskovská 3

Bratislava, 813 01

vrátnica

+421 2 9015 1300