Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Kontakt

Lokalita Račianska - Dekanát

Pedagogická fakulta
Račianska 59
Bratislava, 813 34

Tel. ústredňa:

+421 2 49 287 111

+421 2 44 254 871

+421 2 44 254 879

Sekretariát dekanky:

+421 2 49 287 208

+421 2 49 287 207

E-mail.: sdfedu.uniba.sk

Uchádzači o štúdium

S otázkami ohľadom prijatia na štúdium sa obracajte priamo na študijné oddelenie.

Lokalita Šoltésová a Moskovská

Šoltésová 4

Bratislava, 813 01

vrátnica

+421 2 50 222 100

+421 2 55 577 744

Moskovská 3

Bratislava, 813 01

vrátnica

+421 2 50 222 300

+421 2 55 574 818