Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Termíny prednášok zastrešovaných KAJL budú riadne v rozvrhu v AISe v termíne sprístupnenom pre celé štúdium.

*v prípade, že bude obsadenosť kurzov menšia než 4 osoby, stretnutia budú nahradené formou konzultácií 

Koordinátorka externého štúdia: PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Administrátorka a rozvrhárka externého štúdia: Zuzana Medovičová