Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Externé štúdium

Termíny prednášok zastrešovaných KAJL nájdete v AISe.

*v prípade, že bude obsadenosť kurzov menšia než 4 osoby, stretnutia môžu byť nahradené formou konzultácií 

Koordinátorka externého štúdia: PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Administrátorka a rozvrhárka externého štúdia: Zuzana Medovičová