Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

Výzva na ERASMUS+ v AR 2023/24

Vážené študentky a vážení študenti, 


Oddelenie programu Erasmus+ RUK vyhlásilo výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2023/2024 pre študentov bakalárskehomagisterského a doktorandského štúdia v dennej aj v externej forme.
 Základné informácie nájdete na webovej stránke: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/ 

Výzva je otvorená do 15. 02. 2023. Prihlásiť sa po tomto termíne už nebude možné. 

 

Podrobnejšie informácie vám poskytne katedrová koordinátorka Mgr. Patricia Kotlebová, PhD.  


Informácie k študentským pobytom Erasmus +


Fakultná koordinátorka

Mgr. Eva Faithová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy, e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9015 103 miestnosť: R-201, Račianska 59

Katedrová koordinátorka

Mgr. Patrícia Kotlebová, PhD., email: patricia.kotlebova(at)uniba.sk, tel. +421 2 9015 9429, Šoltésovej ul.č. 4, miestnosť č. 351

Referát zahraničných stykov

PhDr. Tamara Sojková, - email: sojkova(at)fedu.uniba.sk, tel.: +421 2 9015 9359, miestnosť: R-201, Račianska 59.