Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK

Rozvrh

na akademický rok 2017/18

Finálna verzia rozvrhu na AR 2017/18 na zimný aj letný semester je v systéme AIS2 od 4. 9. 2017

Rozvrh v AR 2017/2018 v AIS2 si vytvárajú IBA:

Študenti a študentky denného štúdia všetkých stupňov a študentky a študenti 1. a 2. ročníkov (Bc. aj Mgr.) externého štúdia.

Študenti a študentky doktorandského štúdia a pokračujúce ročníky externého štúdia si rozvrh v systéme AIS2 nevytvárajú!

Rozvrh si študentky a študenti v systéme AIS2 vytvárajú na CELÝ AR 2017/2018 - túto možnosť majú odo dňa zápisu až do 24. 9. 2017

Doplňujúci zápis predmetov:

pre ZS, LS: od 25. 9. do 8. 10. 2017 (od 25. 9. - 1.10. predmety si do zápisného listu a rozvrhu pridávajú/mažú študenti, od 2.10. - 8.10. si študenti predmety pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)

pre LS: od 19. 2. do 4. 3. 2018 (od 19. 2. do 25. 2. predmety LS si do zápisného listu a rozvrhu pridávajú/mažú študenti, od 26.2. do 4.3. si študenti predmety LS pridávajú a mažú referentky ŠO na základe písomnej žiadosti študenta)

 

FAQ - rozvrh - študenti (aktualizované 9. 5. 2017)

 

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - študenti

Obrázkový manuál pre prácu s rozvrhom - vyučujúci

 

FAKULTNÉ ROZVRHÁRKY:

Kontakt: rozvrh(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

 

Otázky k rozvrhu jednotlivých študijných programov adresujte katedrovým rozvrhárom a rozvrhárkam: 

Katedra anglického jazyka a literatúry - PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., Zuzana Medovičová (externé štúdium)

Katedra etickej a občianskej výchovy - Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., Doc. PhDr. Branislav Malík, CSc. (externé štúdium)

Katedra histórie - Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, PhD., Mgr. Miriam Viršinská, PhD.

Katedra hudobnej výchovy - Mgr. Art. Eva Plesníková, PhD.

Katedra logopédie - prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Katedra liečebnej pedagogiky - Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

Katedra nemeckého jazyka a literatúry - PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Katedra preprimárnej a primárnej edukácie - Mgr. Jana Nemcová, PhD.; doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. (externé štúdium)

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky - Mgr. Eva Tóblová, PhD., Mgr. Tina Katuščáková, PhD. (odd. ped.), PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. (odd. soc. ped.)

Katedra psychológie a patopsychológie - Mgr. Lenka Sokolová, PhD., (PSY) - Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (PSKP), Anastázia Jucková (externé štúdium)

Katedra románskych jazykov a literatúr - PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Katedra slovenského jazyka a literatúry - Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Miloš Ondráš, PhD. (externé štúdium)

Katedra sociálnej práce - prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. (denné aj externé)

Katedra špeciálnej pedagogiky - Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., Mgr. Mária Fuchsová, PhD., PaedDr. Monika Šulovská, PhD. (externé štúdium)

Katedra výtvarnej výchovy - Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD., doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

 

Aktualizácia stránky: 4. septembra 2017